สุดยิ่งใหญ่! ประมวลภาพขบวนแห่งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ปี 2560

สุดยิ่งใหญ่ ขบวนแห่งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ผู้ว่าพร้อมเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี 1-12 ธันวาคม 60

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณเวทีกลางมณฑลพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ชมขบวนแห่วัฒนธรรมดีศรีอุดร ชมนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน การประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันชกมวยไทย และร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซื้อสลากและลุ้นรางวัลกับร้านมัจฉากาชาด กลางคืนชมมหรสพและความบันเทิงจากนักร้อง นักแสดงชื่อดัง ตลอด 12 วัน 12 คืน

ความเป็นมาของการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่มีการตั้งเมืองอุดรธานีได้ดำรงชีวิตกันอยู่ อย่างสงบสุข แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และการทำกิจกรรมร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด มีการจัดงานรื่นเริงประจำปีบริเวณวัดมัชฌิมวาสแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าชื่องานอะไร จนกระทั้งปี พ.ศ.2502 สมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี ริเริ่มการจัดงานบวงสรวงสักการระบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวอุดรธานี มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน โดยใช้ชื่อว่า งานทุ่งศรีเมือง เพราะจัดขึ้นที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีได้จัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นปีที่ 57 ระยะเวลาในการจัดงานทุ่งศรีเมืองประจำปี 2560 ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2560 เพื่อสืบสานการจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี งานประจำปีให้ดำรงอยู่กับสังคมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดอุดรธานีสืบไป และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอีสานและการละเล่นพื้นบ้านและเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีเพิ่มมากขึ้น

เรามาชมภาพบรรยากาศขบวนแห่ของงานนี้กันครับ ว่าจะงดงามยิ่งใหญ่แค่ไหน

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...