ผู้ว่าเมืองอุดรนำประชาชน ร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการส่งเสริมให้ชาวอุดรธานีได้ออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โดยแบ่งเป็นกิจกรรมเดิน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และ กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เส้นทางรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Loading...