รพ.อุดรธานี นำตู้คิวอัจฉริยะมาพัฒนาระบบให้บริการผู้ป่วย ลดเวลารอคอยความแออัด เพิ่มความรวดเร็ว

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดตู้คิวอัจฉริยะ (KIOSK) ซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ในแต่ละวันมีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วย บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และลงทะเบียน ผู้ป่วยด้วยตู้คิวอัจฉริยะ (KIOSK) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย 4.0 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาการให้บริการประชาชนและผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลในโรงพยาบาล ซึ่งผลที่ได้คือสามารถลดความแออัดลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความสะดวก รวดเร็วสร้างความแม่นยำ และประมวลผลให้เจ้าหน้าที่ นำข้อมูลใช้บริการจัดการทันเวลา

จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลอุดรธานี (SMC : Special Medical Clinic)

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ
ขอบคุณข้อมูลภาพ : อนิรุทธิ์ โพธิ์เพ็ชรเล็บ

Loading...