ฝ่ายมั่นคงฯ เข้าตรวจสถานบริการในเมืองอุดรฯ เปิดเกินเวลาและปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าร้าน

ฝ่ายความมั่งคงเมืองอุดรฯ เข้าตรวจสอบสถานบริการปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03.10 น. นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการให้บริการเกินกว่ากฏหมายกำหนด ที่ร้านยู 59 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการตรวจสอบภายในร้านพบร้านยู 59 ได้เปิดให้บริการ ภายในมีกลุ่มผู้ใช้บริการ ดื่มสุราและเต้นตามจังหวะเสียงเพลง จึงเข้าแสดงตัวเข้าจับกุมและตรวจบัตรประจำตัวประชาชน พบมีบุคคลอายุตำ่กว่า 20 ปี จำนวน 2 ราย

จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3(4) จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จำหน่ายสุราในกำหนดเวลาห้ามจำหน่ายสุรา (ประเภท 3-6) ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

Loading...