ผู้ว่าฯเมืองอุดรธานีลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอีสาน

พ่อเมืองอุดรธานี ลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์ประเพณีชาวอีสาน ตามโครงการ ” รวมพลังเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาไทย “

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ “รวมพลังเกี่ยวข้าว ช่วยชาวนาไทย” โดยมีนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอโนนสะอาด พ.ต.อ.จำรัส ไชยศักดิ์ นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณแปลงนา บ้านฝายเจริญสุข หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

Loading...