น้ำตาลูกผู้ชาย !! ทหารใหม่กองบิน 23 ผลัด 2 กราบเท้าพ่อแม่ เพื่อรับใช้ชาติ

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาคารโรงเก็บไทแอม กองบิน 23 นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน 23 โดยมีข้าราชการ กองบิน 23 ประชาชน ญาติของทหารใหม่ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน 23 ให้โอวาทในพิธีต้อนรับทหารใหม่ว่า ทหารใหม่รุ่นปี 2561 ภาคที่ 2 ในนามของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ครอบครัวกองบิน 23 ขอต้อนรับท่านทั้งหลาย ด้วยความยินดีและจริงใจ ประเทศชาติของเราคงอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็เพราะบรรพบุรุษทหารในอดีต ท่านต้องเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้พวกเราได้อยู่อาศัยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าประเทศชาติขาดพวกท่านแล้วก็จะไม่มีผู้ ปกป้องคุ้มครอง รักษาบ้านเมืองของเราให้เป็นไทยอยู่ได้ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ฉะนั้นจึงนับได้ว่า ทหารเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายได้จากชีวิตการเป็นพลเรือนมาเป็นทหารย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีทางการดำรงชีวิตอยู่บ้าง ทหารจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยมีความอดทนและเข้มแข็ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง

ทหารใหม่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา ตั้งใจฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในระเบียบวินัย และขอให้มีความอดทนในการรับการฝึก เพื่อชื่อเสียงของทหารใหม่รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 จะได้ไม่น้อยหน้ารุ่นพี่ๆที่ได้รับความสำเร็จแล้ว และในระหว่างที่ท่านรับราชการที่กองบิน 23 หากมีความเดือดร้อนสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน หรือเรื่องส่วนตัว ขออย่าได้ด่วนตัดสินใจ ขาดหนีราชการ ขอให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของท่านโดยตรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกคนพร้อมที่จะดูแล และ ช่วยแก้ปัญหาด้วยความถูกต้องและยุติธรรม

ทั้งนี้ รองผู้บังคับการกองบิน 23 ได้อวยพรให้ทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ประสบความสำเร็จในการฝึก เพื่อจะได้ร่วมกันปฏิบัติภาระหน้าที่ รับใช้กองทัพอากาศและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบไป

โดยภายในงาน ได้มีการแสดงค้นหาและช่วยชีวิต จากหน่วยบิน 238 การแสดงจากสุนัขทหาร , การแสดงท่ายิงฉับพลัน จากชุดปฏิบัติการพิเศษ , การแสดง สาธิตป้องกันกับฐาน

ภายในงานได้จัดให้ญาติๆ ของทหารใหม่ได้พบกันหลังจากปล่อยแถว ทหารใหม่ได้ก้มกราบเท้าผู้ปกครอง พร้อมกับร้องไห้ ด้วยความดีใจ เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรองผู้บังคับการ กองบิน 23 เดินเยี่ยมพบปะพูดคุยกับญาติ และทหารใหม่แบบเป็นกันเอง

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

ขอบคุณภาพ : จ่าเอก กองบิน 23

Loading...