อาชีวะอาสา ให้บริการ ตรวจ ซ่อม ฟรี ณ ปั้ม ปตท.ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนาวาอากาศเอกสมโภช สิงห์คลาน นายทหารประจำกองบิน 23 เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 23 นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรมการขนส่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีบริการเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการกองบิน 23 แห่งที่ 2 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยจุดบริการประชาชน ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.หน้ากองบิน 23 มีให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะ นวดแผนไทย บริการตัดผม ตรวจสุขภาพ (ฟรี) จากโรงพยาบาลกองบิน 23 และมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ให้บริการแนะนำเส้นทางแก่ประชาชน

ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพ : ปชส.กองบิน 23 อุดรธานี

Loading...