อุดรธานี !! คัดเลือก สว.จาก 110 คน 10 สาขาอาชีพ และแบบสมัครด้วยตนเอง 10 กลุ่ม ผ่านการคัดเลือก 45 คน ส่งคัดเลือกระดับประเทศ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดอุดรธานี พร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ.อุดรธานี ร่วมดำเนินการจัดการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ระดับจังหวัด

บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แบบสมัครด้วยตนเอง และแบบสาขาอาชีพ พร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี กลุ่มผู้สมัครด้วยตนเอง 10 สาขาอาชีพ และแบบสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร อีก 10 กลุ่ม ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว จำนวน 110 คน มีผู้ไม่มารายงานตัว 1 คน จึงเหลือผู้ผ่านการคัดเลือก 109 คน ซึ่งการคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดของอุดรธานี มีการตั้งโต๊ะสำหรับผู้ร่วมสังเกตการณ์ที่มาดูการลงคะแนนคัดเลือก ส.ว.ทั้งจากภาคประชาชน สื่อมวลชน

โดยการลงคะแนน ผู้สมัครสามารถเลือกลงได้ 2 คะแนน คือ สำหรับเลือกตัวเอง และเลือกบุคคลอื่น ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อจะคัดเลือกบุคคลในแต่ละกลุ่มให้ได้ 4 คน โดยกลุ่มผู้สมัครด้วยตนเอง 10 สาขาอาชีพ มีผู้สมัครครบทั้ง 10 กลุ่มสาขา โดยในกลุ่มที่ 6 ของกลุ่มแบบสมัครด้วยตนเอง มีผู้สมัคร 5 คน แต่ไม่มารายงานตัว 1 คน จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน และในส่วนแบบสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร 10 กลุ่ม มีผู้สมัครเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งในกลุ่มที่ 8 มีผู้สมัครเพียง 2 คน จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเช่นเดียวกัน ซึ่งผลจากการลงคะแนน ทั้งจากกลุ่มผู้สมัครด้วยตนเอง 10 สาขาอาชีพ และแบบสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร 10 กลุ่ม จึงมีผู้ผ่านการตัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 45 คน

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หลังจากมีผู้ผ่านการคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด ของ จ.อุดรธานี ทั้งกลุ่มผู้สมัครด้วยตนเอง 10 สาขาอาชีพ และแบบสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร อีก 10 กลุ่ม จำนวน 45 คนแล้ว หลังจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯทั้ง 45 คน จะต้องมารับใบ ส.ว.18 จากทาง สนง.กกต.อุดรธานี ในเวลา 15.30 น.ของวันที่ 23 ธันวาคมนี้ โดย ส.ว.18 ที่เป็นเอกสารข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปศึกษาในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลในระดับประเทศ ที่จะมีการคัดเลือกระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 45 คน จะต้องรายงานตัวในเวลา08.00 – 09.00 น. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก วางแผนการเดินทางล่วงหน้า จากสภาพการจราจรที่ กทม.ไปให้ทันเวลาที่กำหนดดังกล่าว

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ
ขอบคุณข้อมูลภาพ : รัฐธนินท์

Loading...