มรภ.สวนสุนันทาจับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานแก่นักศึกษา ยกระดับกำลังแรงงานสู่การแข่งขันของประเทศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้ความร่วมมือกันเพื่อยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล และเพิ่มแรงงานและยกระดับรายได้ของกำลังแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

/// วชิร คำสืบ /// ข่าว จังหวัดอุดรธานี

Loading...