วีที แหนมเนือง ทุ่ม 600 ล้าน บนเนื้อที่ 19 ไร่สร้างแลนด์มาร์ค วีทีคอมมูนิตี้ ภาคอีสาน

ณ วีทีแหนมเนือง ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานบริษัทวีทีแหนมเนือง จำกัด โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า บริษัทวีทีแหนมเนือง จำกัด มีวิสัยทัศน์ของบริษัทในการส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานี เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของจังหวัด ส่งเสริมสินค้า จากชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนหน่วยงานราชการ สินค้าพื้นบ้าน รวมถึงการรองรับนักท่องเที่ยว จากทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังทำให้จังหวัดเป็นที่รู้จักและขยายไปยังประตูสู่อินโดจีนและยังสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน อนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง รวมถึงจังหวัดยังมีพันธกิจที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการยกระดับ มาตรฐานสถานประกอบการและแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การค้า การลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและยกระดับมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายทอง กุลธัญวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทวีทีแหนมเนืองจำกัด กล่าวว่า บริษัทวีทีแหนมเนืองจำกัดได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีประตูสู่อินโดจีนและเป็นจังหวัดศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย VT แหนมเนือง ปัจจุบันในภาคธุรกิจร้านอาหารเวียดนามรายใหญ่ของภาคอีสาน จึงตั้งใจพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานีและวีที คอมมูนิตี้แห่งนี้ เป็นแลนด์มาร์คแห่งภาคอีสาน โดยโครงการใช้เงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท ในการก่อสร้าง บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ ริมถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่นตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วีที คอมมูนิตี้ แห่งนี้ เป็นทั้งโรงงานผลิตและแหล่งรวมสินค้าของดีเมืองอุดร รองรับนักท่องเที่ยวแบบ one stop service พร้อมเดินหน้าขยายตลาดรอบทิศ เพิ่มพื้นที่ขายส่งทั่วประเทศและเล็งเจาะตลาดอาหารเวียดนามกลุ่มอาเซียนและจีนตอนใต้ โดยใช้สิงคโปร์เป็นจุดกระจายสินค้า

โดยมีแนวคิดแบบวิธีวิสัยทัศน์และไอเดีย ที่จะทำให้ vt community เป็นแลนด์มาร์คแห่งภาคอีสาน ศูนย์รวมสินค้าของฝากท้องถิ่นและศูนย์กระจายสินค้าแหนมเนืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เพลิดเพลินกับร้านค้าและร้านอาหารอีสานมากมาย พร้อมที่จอดรถฟรีกว่า 300 คัน รองรับบริการกรุ๊ปทัวร์พร้อมห้องประชุมการจัดสัมมนาและ Event ทุกรูปแบบ