จิตอาสากองบิน 23 ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองน้ำ ปรับสภาพแวดล้อม เนื่องในวันพ่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณคลองหมากแข้งหน้ากองบังคับการกองบิน 23 นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองหมากแข้ง หน้ากองบังคับการกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาคลองหมากแข้ง หน้ากองบังคับการกองบิน 23 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมพลังบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำความสะอาด ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปรารถนาให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน และสิ่งตอบแทน โดยทำความสะอาดคลองน้ำ ตัดต้นไม้ เก็บขยะ เพื่อให้เกิดความสะอาดตา สวยงาม เป็นระเบียบ ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสะอาดตา

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

ขอบคุณภาพ : จ่าเอก กองบิน 23

Loading...