สมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานี จัดแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์บิลเลียด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่สมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานี ข้างสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกสมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในร่มสนุกเกอร์ บิลเลียดและรัสเซียนโดยมีนายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายกอบเกียรติ กาญจนะ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการสมาคม สมาชิกร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

นายจิรศักดิ์ ด้วงพรหมโพธิ์ เลขานุการสมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานี ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในร่มได้กล่าวรายงานว่า พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในร่มประจำปี 2561 การแข่งขันกีฬาในร่มได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ให้สมาชิกและคณะกรรมการสมาคม ซึ่งเป็นผู้สูงวัยได้มาพบปะสังสรรค์

การแข่งกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย กีฬาบิลเลียด สนุกเกอร์และรัสเซียนโดยแบ่งประเภทผู้เข้าแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทผู้สูงอายุ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ จะแยกประเภทตามความสามารถคือ Class a ที่มีผู้ที่มีความสามารถสูงและ Class B ที่มีความสามารถปานกลาง โดยแข่งขันแบ่งเป็นทีมและเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาในร่มครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายเสนีย์ จิตตเกษม นายกสมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ใบ ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ใบ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ใบ ดร.ธนาดรพุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีจำนวน 3 ใบ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี สนับสนุนเงินรางวัล 20,000 บาท คณะกรรมการสมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนถ้วยรางวัลรองชนะเลิศท่านละ 1 ใบ

จากนั้น ทางคณะได้ร่วมทำการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ขอบคุณข้อมูลภาพ : คุณอนิรุทธิ์ โพธิ์เพ็ชรเล็บ

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...