จนท.คุมเข้ม !! ตั้งจุดตรวจชุมชนระบาดยาเสพติด

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อส. ผรส. ปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับ ร้อย อส.เพ็ญที่17 เทศบาลนครอุดรธานี กอ.รมน. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณทางเข้าชุมชนพาสุขมั่นคง เขตเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ตามคำสั่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี มีคำสั่งฯที่ 36 /2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผลการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่เรียกตรวจรถยนต์ จำนวน 19 คัน จักรยานยนต์ จำนวน 59 คัน ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง จำนวน 31 ราย พบผู้เสพยาเสพติด จำนวน 6 ราย

ดำเนินคดีในความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฏหมาย และเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฏหมาย จำนวน 1 ราย ดำเนินคดีในความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฏหมาย และเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฏหมาย
นำผู้เสพยาเสพติดเข้าศูนย์คัดกรองอำเภอเมือง จำนวน 4 ราย เจ้าหน้าที่ได้เดินลาดตระเวณ 5 ครั้ง เพื่อตรวจพื้นที่เหตุการณ์ปกติ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ฝ่ายความมั่นคงเมืองอุดร

Loading...