ผ้าป่าม่วนๆ ชาวบ้านฟ้อนรำ แห่ต้นเงินนำไปสร้างห้องสมุดให้โรงเรียน

ชาวบ้านดงอุดม พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงอุดม ได้นำรถกระบะติดเครื่องเสียงเปิดดนตรี ฟ้อนรำแห่ขบวนต้นเงินผ้าป่าการศึกษาไปทอดที่โรงเรียนบ้านดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธาน นายวีระชัย นามมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอุดม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจากชาวบ้านทั้งนี้ โรงเรียนบ้านดงอุดมได้รื้อถอนอาคารเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม จากนั้นคณะครูและกรรมการสถานศึกษา กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงอุดม ได้จัดประชุมลงความเห็น เพื่อจัดหาเงินนำมาสร้างห้องสมุดโรงเรียน ขนาด 6×12 เมตร ยกพื้นสูง 1.20 เมตร มีห้องน้ำ และซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่ขาดแคลนให้กับโรงเรียน ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 450,000 บาท

จึงจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยนางกานต์รวี พูลศิริ กำนันตำบลหนองบัว ได้ประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน จากนั้นชาวบ้านที่ทราบข่าว ได้รวบรวมเงินปัจจัยตั้งต้นเงิน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนเป็นจำนวนมาก โดยยอดเงินผ้าป่าอย่างไม่เป็นทางการ รวมเป็นเงิน 436,290 บาท และทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงอุดมจะได้นำเงินไปฝากธนาคาร และจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านดงอุดมต่อไป