การประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รถติด จากโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

การประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รถติด จากโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ   ห้องประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ศาลากลาง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ วงแหวนรอบเมืองอุดรธานี  แยกรังษิณา ครั้งที่ 1 2561

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหา  เพิ่มพื้นที่ทางจราจร โดยซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด  ประชาสัมพันธ์เส้นทางอื่นทดแทน เช่น ทางเลี่ยงไปทางหนองสำโรง เป็นต้น- จัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาดบ่อน้ำ เพื่อไม่ให้การจราจรในเส้นทางนี้ติดขัด  จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในเส้นทางหนองสำโรง  วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ปภ จ อุดรธานี จะได้ดำเนินการประชุมแก้ไขปัญหา การจราจรในช่วงออกพรรษาต่อไป

ขอบคุณข้อมูลภาพ  ปหมี อ เมืองอุดรธานี