เซฟมาร์ทมาราธอน ครั้งที่ 4 นักวิ่งจากทุกสายอาชีพร่วมกว่า 1,000 คน

เซฟมาร์ทมาราธอน ครั้งที่ 4 ปลูกฝังการรักสุขภาพให้กับประชาชนและเยาวชน นำรายได้จากการจัดกิจกรรมบริจาคเพื่อสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง “เซฟมาร์ทมาราธอน ครั้งที่ 4 ” โดยมีนายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร กรรมการบริหารห้างเซฟมาร์ท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีจำนวน 100,000 บาท ณ ห้างเซฟมาร์ท สาขาการเคหะ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำหรับกิจกรรมเซฟมาร์ทมาราธอน ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์ในการจัด เพื่อปลูกฝังการรักษาสุขภาพให้กับประชาชนและเยาวชน นำรายได้จากกิจกรรมบริจาคเพื่อสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เส้นทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และวิ่งฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานจัดให้มีจุดให้น้ำและจุดปฐมพยาบาล บริการผู้ที่เข้าร่วมตลอดเส้นทาง

Loading...