รมต.คมนาคม ย้ำในปี 2561 จะเร่งดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำในปี 2561 จะเร่งดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน เชื่อมโยงระหว่างกัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบต่างๆ ด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

โดยในปี 2561 กระทรวงมีแผนลงทุนใหม่ 8 โครงการ มูลค่า 1.03 แสนล้านบาท และแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC 103 โครงการ มูลค่ารวม 7.45 แสนล้านบาท รวมถึงการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-ระยองด้วย ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ ได้ดำเนินงานตามแผน เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ขณะนี้อยุ่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปี 2561 ส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒธรรม- ตลิ่งชัน คาดจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการได้ในปลายปีนี้หรือต้นปี 2561 จะก่อสร้างได้ปลายปี 2561

ส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพู สีเหลืองและสีส้มตะวันออก คาดว่าสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้และจะเร่งขยายสนามบินที่จังหวัดกระบี่ พังงา และจังหวัดอุดรธานี พร้อมยกระดับสนามบินขอนแก่น ให้เป็นสนามบินนานาชาติ โดยประเมินว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมการบินจะเติบโตมากขึ้น หลังไทยได้ปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ เปิดโอกาสในการเดินทางประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Loading...