บิ๊กป้อม !! มอบคืนโฉนดที่ดินให้ชาวอีสาน 12 จังหวัด แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม” ที่ต้องขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย และทยอยส่งคืนที่ดินทำกินให้กับประชาชนทั่วประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกลไกในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินกลับคืนให้กับประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบในพื้นที่ภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี 346 ฉบับ กาฬสินธุ์ 5 ฉบับ ขอนแก่น 43 ฉบับ นครพนม 151 ฉบับ บึงกาฬ 11 ฉบับ มหาสารคาม 5 ฉบับ มุกดาหาร 3 ฉบับ ร้อยเอ็ด 40 ฉบับ เลย 7 ฉบับ สกลนคร 15 ฉบับ หนองคาย 65 ฉบับ และหนองบัวลำภู 89 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 780 ฉบับ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,700 ไร่ 23 งาน 521 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 1,825,572,144 บาท

Loading...