น้ำใจงาม !! จิตอาสากู้ภัยลงแรงร่วมกันตัดหญ้าเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. นายสุคนธ์ ฝ้ายขาว อาสากู้ภัยสว่างเมธาธรรม หัวหน้าจุดอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้นำอาสาสมัครกู้ภัยสว่างเมธาธรรม จุดบริการอำเภอเพ็ญ ร่วมกันตัดหญ้า บริเวณข้างถนน เส้นเพ็ญ – บ้านด่าน ตามทางโค้ง 3 ทางโค้ง เนื่องจากมีหญ้าขึ้นสูง และปกคลุม ทำให้มองไม่เห็นรถที่สัญจรไปมา บริเวณทางโค้ง ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายสุคนธ์ ฝ้ายขาว อาสากู้ภัยสว่างเมธาธรรม หัวหน้าจุดอำเภอเพ็ญ เปิดเผยว่า ตนได้รับบริจาคเครื่องตัดหญ้าเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 จากผู้มีจิตศรัทธา ได้นำเครื่องตัดหญ้า มาบริจาคให้กับศูนย์กู้ภัยสว่างเมธาธรรม จุดบริการอำเภอเพ็ญ จำนวน 2 เครื่อง โดยจุดประสงค์เพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับสาธารณประโยชน์

หน่วยกู้ภัยสว่างเมธาธรรม จุดบริการอำเภอเพ็ญ ก็ได้นำเครื่องตัดหญ้ามาใช้ประโยชน์ในการตัดหญ้าข้างทางบนถนนหลวง ที่มีหญ้าขึ้นสูงและบดบังการจราจร ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่น ทางโค้งทางแยกต่างๆ โดยมีผู้บริจาคคือคุณชาญชัย โฉมเมฆ คุณสร้อยสุดา ภักดีศรี คุณกฤษณะ พันธ์ขัวน้อย คุณโจ้ บีริช และคุณปู ฟาร์ม่าไลน์

ทางอาสากู้ภัยสว่างเมธาธรรม จุดบริการอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จึงขอบพระคุณผู้ที่นำเครื่องตัดหญ้ามาบริจาคให้กับอาสากู้ภัย เพื่อนำเครื่องตัดหญ้าไปใช้สาธารณะประโยชน์ต่อไป

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...