Moc biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย พร้อมจัดแสดง จำหน่ายสินค้าของดี 20 จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฟิร์สคลาส ชั้น 1 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน moc biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน moc biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน กว่า 100 ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอีสานและเป็นสะพานเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคเกิดการต่อยอดทางธุรกิจสร้างพันธมิตรทางการค้าที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมให้คำปรึกษาและสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจให้เข้มแข็ง หวังดันสินค้าของดีเมืองอีสานให้ก้าวไกลสู่ระดับประเทศ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดงาน moc biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทยระดับภาคขั้นที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ moc biz Club ของภาคอีสาน ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการตลาดแต่รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองแล ะเครือข่ายร่วมจึงเป็นสะพานเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาคที่จะนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเพื่อก้าวสู่ตลาดระดับประเทศอย่างมั่นคง

การจัดงานตลอด 3 วัน ประกอบด้วย งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่นำเสนอสินค้าและบริการของดีจากเครือข่ายธุรกิจ moc biz Club 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเจรจาคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางการค้าและพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน และการสัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำหรับ moc biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ถือเป็นแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี บูรณาการทำงานร่วมกับ moc biz Club อย่างใกล้ชิดพัฒนาและดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการทุกระดับที่มองหาโอกาสทางการค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจเพื่อพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

ดร.สุเมธ มั่งคั่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจ biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ภายในงานนอกจากจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนลาว มาออกบูธแสดงสินค้าร่วมกัน ซึ่งผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจและเกิดการเชื่อมโยงทางการค้าภายในภูมิภาค และระดับประเทศเพื่อให้สินค้าของดีของไทยก้าวไกลสู่ระดับประเทศและช่วยเรื่องการส่งออกสินค้าได้อีกหนึ่งช่องทาง อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีการใช้จ่ายผ่าน QR Code เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขายและผู้ซื้ออีกด้วย

นายวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเครือข่าย biz Club จังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่างาน moc biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ครั้งที่ 2 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสินค้าของดีประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ข้าวหอมมะลิ 105 ตรา Love Farmer ขนมเปี๊ยะสด พิชญา แก้วกาแฟทำจากไม้มงคลอย่างไม้ตาล ผ้าพันคอตะไคร้หอมกันยุง ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหมลายตำนานปราสาทศีขรภูมิ และสินค้าอื่นอีกมากมาย กว่า 100 ธุรกิจ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม moc biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทยครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...