น้ำตาลูกผู้ชาย !! สุดประทับใจ ชายชาติทหารลูกอีสานก้มกราบเท้าพ่อแม่ในพิธีต้อนรับทหารใหม่ กองบิน 23 อุดรธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคารโรงเก็บไทแอม กองบิน 23 นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการสังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 23 รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 โดยกิจกรรมได้มีการจัดสวนสนามของทหารใหม่ การแสดงการยิงฉับพลันจากชุดปฏิบัติการพิเศษ การแสดงการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 การแสดงของสุนัขทหาร และกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับญาติพี่น้องของทหารใหม่ทุกคน

ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และน่าประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งญาติพี่น้องผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้เห็นชายชาติทหารก้มลงกราบเท้าพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ทหารบางนายถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้ง

นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน 23 ได้ให้โอวาททหารใหม่ว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ในนามผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและครอบครัวกองบิน 23 ขอต้อนรับทหารใหม่ทั้งหลายด้วยความยินดีและจริงใจ

ประเทศชาติของเราคงอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็เพราะบรรพบุรุษและทหารหาญในอดีตได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้พวกเราได้อยู่อาศัยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าประเทศชาติไม่มีทหาร ก็จะขาดผู้ปกป้องคุ้มครอง รักษาบ้านเมืองของเรา ให้เป็นไทยอยู่ได้จนชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

จึงนับได้ว่า ทหารเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำรงอยู่ของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาเกือบสองเดือนที่ผ่านมา ทหารใหม่ได้ละทิ้งชีวิตการเป็นพลเรือนมาเป็นทหารย่อมจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบ มีวินัย มีความอดทนและเข้มแข็ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง และทหารใหม่ทุกนายได้ตั้งใจฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในระเบียบวินัย และขอให้มีความอดทนในการรับการฝึกต่างๆ เพื่อชื่อเสียงของทหารใหม่ จะได้ไม่น้อยหน้ารุ่นพี่ ๆ ที่ได้รับความสำเร็จมาแล้ว

ในระหว่างที่ทหารใหม่รับราชการอยู่ที่กองบิน 23 หากมีความเดือดร้อนสิ่งใด เรื่องการงาน หรือเรื่องส่วนตัวอย่าด่วนตัดสินใจขาดหนีราชการทหาร ขอให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกคนพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้องและยุติธรรม เพื่อจะได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รับใช้กองทัพอากาศและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบไป

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...