งดปล่อยโคม! นายอำเภอเมืองอุดรธานีลงพื้นพี่ เน้นย้ำผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กำชับห้ามจำหน่ายพลุ-ประทัด

นายอำเภอเมืองอุดรฯ เน้นยำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจร้านค้าห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด โดยไม่ได้รับอนุญาต และเน้นย้ำห้ามปล่อยโคม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้กำชับในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทง ให้ทุกหมู่บ้าน ตำบลตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่มิให้มีการจำหน่าย พลุ ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้ร้บอนุญาต รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ มิให้มีการจุดหรือปล่อย พลุ ตะไล ปั้งไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต และในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ห้ามมิให้มีการจุดการปล่อยโคมควัน โคมลอย โคมไฟ โดยเด็ดขาด ซึ่งทุกหมู่บ้าน ตำบล ได้ระดมกำลังตรวจในพื้นที่ในวันก่อนและในวันลอยกระทง ผลการปฏิบัติยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

Loading...