น้ำใจงาม !! มูลนิธิปอเต็กตึ้ง สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารให้แก่โรงเรียน พร้อมมอบแทงค์น้ำและสิ่งของให้กับชาวบ้าน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี นางศิริกุลโอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุรวรรณวิจิตร นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนแห่งอุดรธานี สมัยที่ 16 ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพฯและมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี ได้ร่วมกันมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะที่มาสร้างศาลาที่พักผู้สารให้แก่โรงเรียน

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อย ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง เป็นกิจวัตรประจำวัน บางครั้งประสบปัญหาเรื่องไม่มีที่หลบแดด หลบฝน ในขณะรอขึ้นรถโดยสาร โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2549 และได้ขยายการดำเนินงานไปทั่วทุกภาคของประเทศ ในปีนี้มูลนิธิปอเต็กตึ้งและมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี ได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลัง ที่บริเวณหน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี คิดเป็นมูลค่า 123,450 บาท

จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านธาตุทรายมูล ม.13 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อมอบแท็งค์บรรจุน้ำดื่ม ขนาด 20,000 ลิตร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด แก่ชาวบ้านธาตุทรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานีและนายสายันต์ บุญมาก นายกองค์ดการบริหารส่วนตำบลหายโศก และชาวบ้านให้การต้อนรับ

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มูลนิธิปอเต็กตึ้งมีกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มากมาย เช่น งานสังคมสงเคราะห์และงานด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในครั้งนี้มูลนิธิปอเต็กตึ้งได้สร้างแทงค์น้ำเพื่อบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนับเป็นสาธารณะกุศลที่เห็นเป็นรูปประธรรมและถือเป็นสมบัติส่วนรวมของประชาชนที่อยู่ ณ ที่นี้

ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ้งกรุงเทพมหานคร ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนกว่า 500 ชุด มามอบให้กับกับพี่น้องชาวบ้านบ้านธาตุทรายมูล หมู่ 13 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี และทางมูลนิธิหวังว่าในการสร้างแท้ง บรรจุน้ำในครั้งนี้ จะทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

Loading...