เปิดตัวมาสคอตใหม่! “คุณทองโบราณ” ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

เปิดตัวมาสคอต คุณทองโบราณ ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวมาสคอตของเมืองอุดรธานี ชื่อคุณทองโบราณ ตามที่จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการเที่ยวสบายใจ ไปเที่ยวสบายดี ได้จัดกิจกรรมจัดประกวดออกแบบมาสคอต และแถลงข่าวเปิดตัวมาสคอตคุณทองโบราณ โครงกระดูกสุนัขที่ถูกขุดพบกับเจ้านายที่บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และได้รับพระราชทานชื่อจากรัชกาลที่ 9 ใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของจังหวัด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี

สำหรับแนวคิดในการออกแบบ นำลักษณะจากแบบจำลองมาตรฐานให้ดูน่ารัก เป็นมิตร เป็นตัวแทนเผยแพร่ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี พันคอด้วยผ้ามัดหมี่ย้อมคราม แทนหัตถกรรมการทอผ้าที่เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอุดรธานี ไหบ้านเชียง แทนแหล่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดอุดรธานี

 

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...