สวยมาก! เผยโฉม”น้องแพม”นางนพมาศ มรภ.อุดรธานี ประจำปี 2560

งาน “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นเนื่องในประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติ ให้แก่นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์กิจกรรม

 

ประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดกระทงสร้างสรรค์ ทั้งกระทงใหญ่ กระทงเล็ก ขบวนแห่กระทงวัฒนธรรมจากนักศึกษา 5 คณะ และขบวนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละขบวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายกระทง อาหาร การละเล่น การแสดงนาฏศิลป์ และกิจกรรมไฮไลท์ของงาน คือการประกวดนางนพมาศ โดยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งผู้ที่ได้ตำแหน่งนางนพมาศ ปรำจำปี 2560 ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์ ไชยสุระ หรือ “น้องแพม” จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพ : Monthathip Chaisura

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี

ชมภาพเพิ่มเติมที่ กรมประชาสัมพันธ์ ; PR UDRU ; FB Monthathip Chaisura

Loading...