จิตอาสากู้ภัยอัตตสันโต !! ให้ความรู้ สอนการปั้มหัวใจ CPR แก่นักเรียนเพื่อช่วยชีวิตคน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านผาสิงห์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หน่วยกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อคำแพงอัตตสันโต ร่วมกับ Mr.Ryan W.cooper senior clinical manager ชาวฟิลลิปส์ เอเชียนแปซิฟิก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นการทำ CPR ร่วมกับการใช้เครื่อง AED โดยมี ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อคำแพงอัตตสันโต อำเภอหนองวัวซอ เป็นผู้ให้ความรู้ และสอนวิธีการปั้มหัวใจและการใช้เครื่อง AED แก่นักเรียนที่เข้าร่วม

นางสาวกนกพร ไชยแสง รองประธานกู้ภัยอัตตสันโต กล่าวว่า กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นการ CPR และการใช้เครื่อง AED น้องๆนักเรียนชั้นมัธยม ม.1 ถึง ม.3 ได้รู้วิธีการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือชีวิตคนที่เป็นลมหมดสติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่ อำเภอหนองวัวซอ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่องมือ AED โดยหน่วยกู้ภัยอัตตสันโต ได้นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 นาย มาเป็นผู้สอน ให้ความรู้แก่นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านผาสิงห์

Loading...