คึกคัก ! รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ขบวนแห่เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ทั่วเมือง สร้างความตระหนัก ลด ละเลิกสูบบุหรี่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายแพทย์ทวีรัตน์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง คณะครู นักเรียน อสม. และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ได้กำหนดแนวทางรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ก่อนวันจริง (วันจริงคือ 31 พฤษภาคม ) ถึงจะถูกต้อง ได้ผล จะได้งดกันอย่างจริงจัง สำหรับการอบรมความรู้แก่แกนนำเด็กเยาวชนจำนวน 200 คนในวันนี้ กลับบ้านไปแจ้งคนในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จนกลายเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักผ่านการปล่อยขบวนรถแห่พร้อมรถเครื่องเสียง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถ เคลื่อนที่ไปให้รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้มากที่สุด ถือว่าสร้างการรับรู้และตระหนักได้ระดับหนึ่ง ควรทำอย่างต่อเนื่องต่อไป จนกว่าอัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดอุดรฯลดลง

นายแพทย์ทวีรัตน์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ ในปี 2560 จังหวัดอุดรธานี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงร้อยละ 25 ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือร้อยละ 24.5 และ 21.1 นั้น ก็เริ่มเห็นด้วยกับการที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี ซึ่งคำขวัญในปี 2561 ภาษาอังกฤษ คือ “Tobacco and heart disease” และ คำขวัญภาษาไทย คือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” มีความหมายชัดเจนดีอยู่แล้ว ขอให้วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ประชากรโลกได้ ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...