รพ.อุดรธานี ร่วมกับ พอ.สว. สมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ ตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้าหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลอุดรธานี ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธาน เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยมี รศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และคณะแพทย์ผู้ป่วยและญาติร่วมพิธี

นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวรายงานว่า การจัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้เลือกโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นสถานที่ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ที่ยังไม่รับการผ่าตัดได้รับการผ่าตัดรักษาและผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแล้วได้ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติที่ยังหลงเหลืออยู่

ผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีความพิการแต่กำเนิดจากแผลเป็นหดรั้ง ทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานบริการในโรงพยาบาลศูนย์ภาคพัฒนาแนวทางการรักษาและติดตามหลังการรักษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดแผลเป็นหดรั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดอุดรธานี 10 ราย จังหวัดเลย 6 ราย จังหวัดสกลนคร 11 ราย จังหวัดหนองคาย 7 ราย จังหวัดบึงกาฬ 6 ราย จังหวัดนครพนม 6 ราย จังหวัดนครราชสีมา 5 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ราย จังหวัดหนองบัวลำภู 2 ราย จังหวัดชัยภูมิ 8 ราย รวมทั้งหมด 63 ราย

ผลโครงการนี้คาดว่า ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทั่วไปและผู้พิการจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลจะได้รับการทำศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขลดอัตราผู้ป่วยแต่กำเนิดผู้พิการจากอุบัติเหตุทั่วไปและผู้และพิการจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของผู้พิการทั้งหมด ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการผ่าตัดผู้ป่วยผู้พิการ

Loading...