จากห้องเรียน สู่ประสบการณ์จริง ! อาสานักเรียนลูกเสือจราจร ฝึกปฏิบัติโบกรถหน้าโรงเรียน ลดปัญหารถติดและข้ามถนนอย่างปลอดภัย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่หน้าโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะครูลูกเสือแต่ละสายชั้นตั้งแต่ ป.5-ม.ปลาย โดยมี ร.ต.อ.จักรกฤษ ศรีธรพิมพ์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมด้วย นายสมบัติ เอี่ยมพานิชกุล และนางธาราวดี สงวนนาม ครูลูกเสือได้นำนักเรียนลูกเสือโรงเรียนบ้านหมากแข้ง มาเปิดปฏิบัติการทำหน้าที่นักเรียนจราจร

หรือสารวัตรจราจร ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียน โดยได้สอนวิธีการนำธง ขึ้น ลง และวิธีการเป่านกหวีด วิธีโบกรถ หยุดรถ ให้กับนักเรียนอาสาจราจรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้

โครงการถนนปลอดภัยในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ได้รับการสนับสนุนจาก นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง และรอง ผอ. เจียรนัย ไชยนา

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...