ผู้ประกอบการ ! แห่ร่วมงาน บสย. มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ดึงพันธมิตรเปิดเวที แมชชิ่ง SMEs สถาบันการเงินเข้าถึงสินเชื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ เจริญโฮเต็ลอุดรธานี บสย. อุดรธานีระดมทีมกระตุ้นค้ำประกันสินเชื่อ SMEs มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เปิดเผยว่า แดงมอบนโยบายให้สำนักงานสาขาอุดรธานีเร่งประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ smes เพื่อสร้างการรับรู้ให้ smes เข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน PGS6 ปรับปรุงใหม่ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี โดยมีรัฐบาลและสถาบันการเงินจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการซึ่งกำลังจะปิดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายนนี้และยังมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรองรับประมาณ 26,000 ล้านบาท โดยจะใช้โอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์ในงาน มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเจริญโฮเต็ลจังหวัดอุดรธานี

สำหรับงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ 2561 เป็นงานแฟร์ทางการเงิน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงาน คู่ความร่วมมือ ทั้งรัฐและเอกชน ได้รับเกียรติจาก คลังจังหวัดอุดรธานี ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 สสว. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และสถาบันการเงิน ร่วมออกบูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ และความรู้ทางการเงิน โดยมีนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บสย. เป็นประธานเปิดงาน

นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาและผู้จัดการสำนักงานสาขาอุดรธานี เปิดเผยว่า บสย. สำนักงานสาขาอุดรธานี ได้รับนโยบายและเป้าการค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2561 วงเงิน 7,500 ล้านบาท ครอบคลุม 10 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยผลดำเนินงาน บสย. สำนักงานสาขาอุดรธานี ไตรมาส 1 ( 1 ม.ค. – 31 มี.ค.61 ) สามารถค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 1,555.55 ล้านบาท หรือ 93.09 % ของเป้าหมายค้ำประกัน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน PGS6 ปรับปรุงใหม่สูงสุด จำนวน 355 ราย วงเงิน 1,199 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจที่มีวงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ จำนวน 938 ราย วงเงิน 267 ล้านบาท ธุรกิจบริการ จำนวน 425 รายวงเงิน 239 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 244 ราย วงเงิน 211 ล้านบาท ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวน 179 ราย วงเงิน 139 ล้านบาท ธุรกิจปิโตรเคมีและพลังงาน จำนวน 26 ราย วงเงิน 110 ล้านบาท ปัจจุบันบสยมีช่องทางการให้คำปรึกษาผ่านระบบคลินิกทำประกันสินเชื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tcg.or.th

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...