คึกคัก ! รวมพลังแรงงาน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ รวมพลังแรงงาน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ”

จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดอุดรธานี ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

ภายในงาน มีกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย การบริจาคโลหิต การมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ การมอบอุปกรณ์การเรียน การมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

Loading...