จิตอาสาจังหวัดอุดรธานี กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาขุดลอกคลองปรับภูมิทัศน์เมือง

ระดมกำลังจิตอาสา ! เราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดอุดรธานี กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาขุดลอกคลองส่งน้ำปรับสภาพภูมิทัศน์เมือง

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ลานจอดรถข้างตลาดโพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสภาพภูมิทัศน์คลองเจริญ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ขุดลอกคลองเจริญ เพื่อเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคูคลอง ตลอดจนแนวสองข้างคลองให้มีสภาพที่สวยงาม รองรับการผันน้ำจากลำห้วยหลวงเข้ามายังหนองประจักษ์ให้มีความสะดวกและสะอาดมากขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันแรก จำนวน 2,050 คน ระยะทาง 1,000 เมตร ประชาชนจิตอาสาได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาด้วย และได้ช่วยกันขุดลองคลอง ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษวัชพืชขึ้นมาจากคลอง โดยกิจกรรมจะดำเนินการระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 รวม 3 วัน เริ่มจากบริเวณสะพานดำ ถนนโพศรีถึงถนนสุนทรสัจบูรณ์ เชื่อมต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานีและเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง

ทั้งนี้ คลองเจริญ อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี เชื่อมต่อเทศบาลเมืองหนองสำโรง มีระยะทาง 2.9 กิโลเมตร เดิมเป็นของกรมชลประทาน ปัจจุบันถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลของเทศบาล ไว้สำหรับผันน้ำจากลำห้วยหลวง อำเภอกุดจับ เพื่อมาผลิตน้ำประปา และเติมน้ำบริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองประจักษ์ฯ สภาพปัจจุบันภายในคลองมีกิ่งไม้ เศษวัสดุ วัชพืช เช่น หญ้า ผักตบ จอก แหน ขึ้นเต็มบริเวณลำคลองและสองข้างคลองมีหญ้าขึ้นรก ปัจจุบันเลิกใช้เป็นคลองส่งน้ำเพื่อผลิตประปาแต่ยังใช้เพื่อผันน้ำมายังหนองสาธารณะหนองประจักษ์ในช่วงแล้ง

Loading...