ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ 1-3 มี.ค.61

คึกคัก ! งานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ จัดแสดงสินค้าจำหน่ายมะม่วง สีทองลูกโต และผ้าไหมขิด ผ้างามทอด้วยมือของคนท้องถิ่น

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ ประจำปี 2561 โดยมีนายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอหนองวัวซอ ร่วมในพิธีเปิดงาน

นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ กล่าวว่า อำเภอหนองวัวซอ ได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ ครั้งที่ 28 โดยเริ่มแรกจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเมื่อปี 2533 โดยการระดมทุนจากเกษตรกรชาวสวนมะม่วง จากนั้นถึงวันนี้ งานมะม่วงแฟร์ ได้กลายเป็นงานประจำปีของอำเภอหนองบัวซอ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงชื่องานอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน อำเภอหนองวัวซอมีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 5,893 ไร่ เกษตรกร 455 ครัวเรือน มีผลผลิตทั้งนอกฤดูแล้งในฤดูประมาณ 6,297 ตันต่อปี เฉลี่ย 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ และสามารถส่งออกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้อำเภอและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้ติดต่อประสานงานให้เกษตรกรมีโอกาสไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตของตนเองในตลาดต่างประเทศ และตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ในการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะมีการจำหน่ายมะม่วงแล้วยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี ของแต่ละตำบล เช่น ผ้าไหมขิด ของดีอีกอย่างหนึ่งของอำเภอหนองบัวซอ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและการจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยา

โดยงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 61

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...