ประกาศผลการเลือกสรรและกำหนดการรายงานตัวเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.21 น. ที่ เพจ ประชาสัมพันธ์ได้ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุดรธานี  มีดังนี้

รายชื่อดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเท่านั้น ดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ >> ที่นี่ <<

Loading...