ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจเข้ม แนะนำข้อระเบียบแก่สถานบันเทิงในเขตเมืองอุดรธานี

ฝ่ายความมั่นคงตรวจเข้ม ตรวจสถานบันเทิงแนะป้องกันเหตุเพลิงไหม้ กำชับห้ามนักเที่ยวพกอาวุธ ยาเสพติด และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าในร้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง พร้อม อส. ผรส.ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี กำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจแนะนำเกี่ยวกับระบบไฟส่องสว่าง ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ป้ายไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และกำชับให้สถานบริการสถานประกอบการ ตรวจตรามิให้ผู้เข้าใช้บริการหรือนักเที่ยวลักลอบนำอาวุธ หรือยาเสพติดเข้าไปในร้าน และไม่ปล่อยปะละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ ผลการตรวจสถานบริการเหตุการทั่วไปปกติ

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ
ภาพ : ฝ่ายความมั่นคง อ.เมือง

Loading...