เสียงสามยอดอุดรธานี นำเจ้าหน้าที่ทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคล อยู่คู่แฟนรายการกว่า 43 ปี

สถานีวิทยุเสียงสามยอดอุดรธานี กองบังคับการปราบปราม นำเจ้าหน้าที่ทำบุญปีใหม่ รับโชค เสริมความเป็นสิริมงคล อยู่คู่แฟนรายการกว่า 43 ปี

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ สถานีวิทยุเสียงสามยอดอุดรธานี กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการสอบสวนกลาง ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางรัชนีย์ ไชยวาส นายสถานีวิทยุเสียงสามยอดอุดรธานี นำเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเสียงสามยอดอุดรธานี พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำบุญตักบาตร เลี้ยงภัตตาหารเพล แก่พระภิษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากนั้นได้นิมนต์หลวงพ่อจากวัดบ้านไก่เถื่อนประพรมน้ำมนต์ที่ห้องส่งออกอากาศ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ประวัติความเป็นมาและการดำเนินการของสถานีวิทยุเสียงสามยอด

เมื่อปี พ.ศ.2502 พล.ต.ต.สำราญ กรัดศิริ ผบก.ป ขณะนั้นได้รับอนุมัติจาก พล.ต.อ.ไสว ไสวแสนยากร อ.ตร.จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น 2 สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง (สสส.) ระบบ เอเอ็ม ออกอากาศที่อาคารที่ทำการกองปราบปราม สามยอด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายสถานี สวจ.ไปทำการออกอากาศที่ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด อุดรธานี ระบบ เอ เอ็ม ความถี่ 774 กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ และระบบ เอฟ เอ็ม 105.75 เมกกะเฮิรตซ์ 10 กิโลวัตต์

กองปราบปรามจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ เอ็ม และเอ เอ็ม สถานีวิทยุเสียงสามยอด จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสามยอด จังหวัดอุดรธานี สถานีวิทยุเสียงสามยอด จังหวัดภูเก็ต และสถานีวิทยุเสียงสามยอด กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันอำนวยการโดย พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม /ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสามยอด พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม/รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสามยอด พ.ต.ท.รัชเดช มูลมนัส รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าสถานีวิทยุเสียงสามยอด

/// วชิร คำสืบ /// ข่าว

Loading...