กองบิน 23-กองทัพอากาศสิงคโปร์ มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในอุดรธานี

หน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงค์โปร์น้ำใจงาม มอบโต๊ะ เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา

วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาคลอง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน 23 ได้มอบหมายให้ เรืออากาศตรี เจนศึก บัลลังก์ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน 23 นำคณะหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ โดยนาวาอากาศโท จู๊ด แอนโทนี่ มอบโต๊ะ เก้าอี้ และชุดคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคลอง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายไพรวัลย์ แก้วดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลองเป็นผู้รับมอบ โรงเรียนบ้านนาคลองมีนักเรียน 84 คน ครู 8 คน

กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ได้ออกสำรวจโรงเรียนบริเวณโดยรอบที่ตั้งกองบิน พบว่าโรงเรียนบ้านนาคลอง ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในยุคดิจิตอล เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมต่อไป

Loading...