ชาวบ้านขุดพบวัตถุโบราณในที่นา ได้ส่งมอบให้หน่วยงานราชการนำไปศึกษาทางประวัติศาสตร์

ชาวบ้านขุดพบวัตถุโบราณในที่นา ได้ส่งมอบให้หน่วยงานราชการนำไปศึกษาทางประวัติศาสตร์

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี รับมอบวัตถุโบราณจากนางนม วันนุรักษ์ อายุ 62 ปี เลขที่ 303 ม.10 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประกอบด้วย ฉมวกเหล็ก ใบมีดเหล็ก เหล็กแหลม (เหล็กสำหรับปั่นด้าย) กระดิ่ง พร้อมลูกกระดิ่ง ขวานเหล็ก ห่วงเหล็ก ใบผานเหล็ก (สบพัด) เคียวเหล็ก กระถางธูป ฯลฯ จำนวน 17 รายการ 29 ชิ้น

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า วัตถุโบราณดังกล่าว นางนม วันนุรักษ์ ได้ขุดพบในที่นาของตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และเก็บรักษาไว้เรื่อยมา ได้มีความประสงค์จะส่งมอบวัตถุโบราณให้ทางหน่วยงานราชการได้นำไปศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์

การส่งมอบวัตถุโบราณได้ดำเนินการ ณ ศาลากลางบ้านเสมา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีประธานสภาเทศบาลเมืองโนนสูง ประธานชุมชนและประชาชนประมาณ 20 คน เป็นพยานในการส่งมอบในครั้งนี้

Loading...