ผู้ว่าอุดรฯเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อิสานตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากร จากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 348 คน จาก 7 จังหวัด ในภาคอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ จังหวัดหนองคาย จำนวน 9 อำเภอ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 8 อำเภอ จังหวัดเลย จำนวน 14 อำเภอ จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอ และจังหวัดนครพนม จำนวน 12 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 87 อำเภอ

ในการนี้ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายและความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Loading...