ประชุมสภากาแฟครั้งที่ 2 ผู้ว่าฯ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ

ประชุมสภากาแฟ เช้านี้ที่อุดร ผู้ว่าฯ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ และนำเสนอข้อมูลทั่วไป

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ที่อุดร” ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การให้ส่วนราชการเจ้าภาพเสนอข้อมูลทั่วไป การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นที่ควรสนใจของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยโรงพยาบาลอุดรธานี การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี การประเมินความเครียดและตรวจสุขภาพจิต โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

กิจกรรมสาธิตการออกกำลังกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี การจัดบูธนิทรรศการ เรื่องเมนูชูสุขภาพ ลดป่วย ลดโรค โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยโรงพยาบาลอุดรธานี การร่วมขับร้องเพลง โดยไมค์ ภิรมย์พร ศิลปินนักร้องชาวจังหวัดอุดรธานี โดยจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ การประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ที่อุดร” ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2561) จะจัดขึ้นที่ ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพต่อไป

Loading...