พ่อเมืองอุดรธานี เป็นประธานในพิธีคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี สมัยที่ 68

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น.  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ – ย่าอุดรธานี สมัยที่ 68 โดยมีประธานสมาคม 11 องค์กรจีนในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน , สมาคมเตี่ยอัน , มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่า , สมาคมฮากกา , มูลนิธิส่งเสริมธรรม , มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน , ศาลเจ้าแม่ทับทิม , สวัสดิการพ่อค้าจีน , กรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ 66 , สมาคมศิษย์เก่าอุดรวิทยา และ ชมรมธรรมะโฆษะ อุดรธานี ร่วมทำพิธีปัวะปวย หรือ เสี่ยงทาย

ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ – ย่าอุดรธานี สมัยที่ 68 จำนวน 34 รายชื่อ เพื่อเข้ามาบริหารงานศาลเจ้าปู่ – ย่า ในปี 2561 ต่อไป โดยจัดขึ้นที่ ศาลเจ้าปู่ – ย่า (หนองบัว) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68

1.บ.เพิ่มพูนปั้มบางจาก สาย5
2.แสงอุทัยวิทยา สมัย56 สาย4
3.ห้องเสื้อซาหมวย สมัย57 สาย3
4.ต.ยานยนต์ สาย1
5.ร้านง่วนแสงไทย สาย2
6.กิจประเสริฐ สาย1
7.ธนโชติ จอมศิริกุล สนง.ธนโชติ สาย3
8.ร้านสติ้กเกอร์ 107/8 สาย5
9.ร้าน dose สาย4
10.สุรชัยค้าข้าว สาย4
11.ร้านศรีแดง สาย2
12.ร้านเอี่ยม ฮั้ว เจอร์นีย์ทิกเก็ต สาย4
13.ร้านอุดรกวงเฮง สาย3
14.หมู่บ้านศิรดา หนองหาน สาย1
15.ศรีแพรภัณฑ์ สาย2
16.หจก.อุดรจรัสแสง กุดจับ สาย4
17.อุดรมาสเตอร์เทค สาย5
18.โรงแรมมาภักดี สาย3
19.แต้ เฮง ฮวด สาย1
20.ร้านรัตนาโภชนา สมัย61 สาย1
21.Sweet o’clock สาย5
22.ร้านท๊อปฟี่ สาย2
23.ลิ้มมงคล พระเครื่อง สาย2
24.หมง เส็ง ขนส่งสมัย63 สาย1
25.เคดี การยาง เต็กเซียง สมัย56 สาย1
26.กิตติการพิมพ์ สาย2
27.อุดรเปเปอร์ จึงจิบเชียง สาย1
28.ข้าวซอยไทยใหญ่ สาย4
29.อุดรช่างอีสายคอนกรีต สาย1
30.อาแปะ3 ก๋วยเตี๊ยวหมู สาย4
31.หจก.อุดรขวัญใจทัวร์
32อั้ว เฮง โอสถ สาย1
33.ธนานุภัณฑ์ สาย3
34.เอส ออโต้ทีม สาย4

Loading...