โอกาสมาแล้ว! ด่วนกรมจัดหางานรับคนงานไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นรับรองโดยรัฐบาลไทย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ข่าวดี การรับสมัครคนหางานเพื่อไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาล

นายอภิชาติ วงษ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2560 ครั้งที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คนงานทั่วไป

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี นับตั้งแต่วันรับสมัคร และพ้นภาระการรับราชการทหาร

2.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช. , ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา

3.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้ตามสัดส่วน สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย

4.สายตาปกติ ไม่บอดสี ไม่มีรอยสักตามร่างกาย

5.ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึก)กิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า “Technical Intern” หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

6.ไม่มีประวัติหรือความประพฤติเสียหาย

7.ไม่เคยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยการแจ้งการไปทำงานด้วยตนเอง

8.ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

9.ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมก่อนการเดินทางไปญี่ปุ่น

10.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและญี่ปุ่น

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี หรือสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหารครพื้นที่ 1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่โครงการ IM Japan โทรศัพท์ 02-2456712 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas

กำหนดสอบข้อเขียน ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ถนนรอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-347680, 072-358587-9 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ : คลิกที่นี่

ข้อมูล : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

 

Loading...