หางานอุดร! ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานีรับสมัครพนักงานธุรการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี รับสมัคร “ลูกจ้างตำแหน่งธุรการ”

คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3.อายุไม่เกิน 27 ปี
4.ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
5.สามารใช้คอมพิวเตอร์ได้(Microsoft Office)

ยื่นใบสมัครได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาอุดรธานี เลขที่ 596/7 หมุ่ 1 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร 0-4212-2331-7 ต่อ 103-104, 061-3890382 คุณกิติมา
ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

Loading...