พญานาคแกะลายวิจิตร ผู้เฒ่าเล่าขานตำนานลูกแก้วลอยขึ้นจากสระน้ำน่าอัศจรรย์


ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังมีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางไปชมความงาม วัดสระมณี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งวัดดังกล่าวมีประวัติความเป็นมาที่น่าอัศจรรย์ เมื่อเข้าไปภายในวัดก็ได้พบกับรูปปั้นยักษ์ 2 ตน ที่ช่างปั้นได้แกะลายยังไม่แล้วเสร็จ บริเวณรอบอุโบสถด้านหน้าและด้านหลัง จะเห็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ เด่นเป็นสง่าด้วยความวิจิตรสวยงาม

ชาวบ้าน เล่าประวัติว่า วัดสระมณี ตั้งอยู่ที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา วัดสระมณี สร้างเมื่อพุทธศักราช 2338 เนื่องจากแต่เดิมบริเวณวัดมีสระน้ำ ผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่า มีแก้วชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแก้วมณีโชติ เมื่อถึงวันดีคืนดีจะลอยขึ้นจากสระน้ำเปล่งแสงงดงามมาก

เมื่อชาวบ้านมาตั้งวัดขึ้น จึงให้ชื่อวัดนี้ว่า  วัดสระมณีโชติ  ต่อมาหลายปี คำว่า โชติ หายไปเหลือแต่คำว่าสระมณี ต่อมาปี พ.ศ. 2451 ชาวบ้านได้พร้อมใจกันมาบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดมาจนถึงปัจจุบัน และสร้างศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้ ขึ้นในปี พ.ศ.2501 ได้สร้างพระอุโบสถ ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2516 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ ศ 2516 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร กุฏิสงฆ์ ฯลฯอาคารเสนาสนะ ในปี พ.ศ.2530 พระสงฆ์ และชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 1 หลัง

กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น กว้าง 8 ยาว 25 เมตร จำนวน 2 หลัง กุฏิสงฆ์ ทรงสเปน เป็นคอนกรีต ขนาด 1 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ซุ้มประตูโขง 3 ซุ้ม หอระฆัง 1 หลัง และในปี พ.ศ.2547 ได้สร้างกุฏิกัลยาณวัตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ขนาด 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 4 หลัง โรงครัว ขนาด กว้าง12 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 หลัง

ศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง12 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง ทำเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในปัจจุบัน ปูชนียะวัตถุ พระพุทธรูปโบราณ ทำด้วยหินสีเขียว ขนาดหน้าตัก กว้าง 10 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน และเป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่อยู่เขตตำบลผักตบและหมู่บ้าน ตำบลใกล้เคียง ลักษณะพระพุทธรูปเหลือแต่ฐานสูง 6 นิ้ว ปัจจุบัน ชาวบ้านได้พร้อมใจกันมาบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดมาจนถึงปัจจุบัน