ผู้ว่าฯ อุดร ออกประกาศสั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 24 ชม.


วันที่ 25 มี.ค. นายนิรัตน์พงษ์ สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีออกประกาศคณะกรรมการโรคติต่อ จ.อุดรธานี 3 ฉบับรวด ประกอบด้วยฉบับที่ 6 คำแนะนำการปฏิบัติของประชาชน

1.ให้ประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในจ.อุดรธานีสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งทั้งในและนอกเคหะสถาน

2.ให้ประชาชนอยู่บ้านตามแนวทาง “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองให้ใช้หลักที่ว่าทุกคนที่เราเจอมีโอกาสติดเชื้อดังนั้นจึงควรอยู่บ้านอย่าไปไหนล้างมือทั้งวันกินร้อนช้อนฉันห่างกัน2เมตร

3.ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งในส่วนราชการทุกแห่งจัดให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในอาคาร

4.งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์หรืองานที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมประชาชนของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อนยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและมีการปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วน

ฉบับที่ 7 งดให้บริการเป็นการชั่วคราว

1.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตั้งแต่26มีนาคม2563จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเฉพาะส่วนที่เข้ารับบริการด้วยตัวเองประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์สายด่วน1567,โทรศัพท์-โทรสาร042223180และอีเมล[email protected]

2.สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อุดรธานีสำหรับการคัดค้านหรือขอโอนสิทธิหรือรับมรดกให้ใช้สิทธิผ่านทางไปรษณีย์ภายในกำหนดตามประกาศการชำระเงินให้ชำระผ่านช่องทางธกส.ติดต่อสอบถามทางโทรฯ042-920033

ฉบับที่ 8 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด-19ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จ.อุดรธานีชั่วคราว

1.ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ24ชม.ให้เปิดจำหน่ายในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.

2.โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่งประกอบด้วยสถานธนานุบาลทน.อุดรธานี 1, 2.สถานธนานุบาล ทต.กุมภวาปีและสถานธนานุเคราะห์ 38 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ