ประกันสังคมยืนยัน ม.39 40 ขอรับได้เลยเดือนละ5,000


จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยีวยาประชาชนหลังประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ ขาดสภาพคล่อง ล่าสุดทางด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงประชาชนที่จะได้รับเงินเยียวจากรัฐบาลจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากผลกระทบสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนสงสัยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่ส่งเงินประกันเองจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

นายทศพล ยืนยันว่าผู้ประกันตนทั้งมาตรา 39 มาตรา 40 คือ อาชีพอิสละ ลูกจ้างชั่วคราว พ่อค้าแม่ขาย สามารถยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ได้ทั้งหมด หรือประชาชนผู้ประกันตนแต่ยังส่งเงินไม่ครบ 1 ปี ก็สามารถยื่นรับเงินเยียวยาได้เช่นกัน โดยคาดไว้ว่าจะมีประมาณ 3 ล้านราย หรืออาจมากกว่านั้น

ทั้งนี้ขอให้ทุกคนติดตามรายละเอียดการขอรับสิทธิ์ได้ที่ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” ได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 สำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง, ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร 3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์