ประชาชนได้เฮ ธปท.จับมื​อทุก​ธนาคาร พัก​ชำระหนี้ทุกประเ​ภ​ท ฝ่าวิ​กฤตโควิด-19


จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลออกมาตรการล็อคดาวน์ประเทศ ทำให้ประชาชนขาดรายได้จำนวนมาก ล่าสุดทางด้าน นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ธปท. ได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภท และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64 ดังนี้

ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ลดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่า 10%

เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ธปท. จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

​ทั้งนี้ ธปท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหนี้จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น และส่งผลให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ทันท่วงที รวมถึงสามารถติดตามมาตรการการ ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงินผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ และ ธปท

​ขอบคุณข้อมูล​จาก ธนา​คา​รเเ​ห่ง​ประเท​ศไทย,ไท ยรัฐ

สำหรับมาตรการด่วน สำหรับการช่วยเหลือ ลูกหนี้จากไวรัสโควิด-19 ของสถาบันการเงินต่างๆ ว่าเวลานี้แต่ละที่มีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยผ่อนผันลูกหนี้ได้อย่างไร? กับวิกฤตไวรัสโควิด-19 หรือ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารทิสโก้

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moneyguru.co.th/