ด่วน วิธีลงทะเบียนใช้สิ​ท​ธิ กรณีว่าง​งาน ลู​กจ้าง พนักงาน


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่าประกาศรีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานลูกจ้างพนักงานไทยคู่ฟ้าประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจาก COVID จนต้องถูกเลิกจ้างงานเเละเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาเเล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานได้ที่คลิกลงทะเบียนภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างโดยจะได้รับเงินชดเชย50เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

โพสต์ดังกล่าว

กรอกข้อมูลเข้ามาหน้าตาเวปไซด์จะเป็นหน้าตาเเบบนี้

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

รายงานตัวผู้ประกันตน

กรอกข้อมูล

สำหรับใครได้รับผลกระทบจากCOVIDก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยครับ

ขอบคุณไทยคู่ฟ้า