คนไทยได้เฮ รัฐบาลเตรียมช่วยค่ๅผ่อนรถ


เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 เวลา 14.25 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เเละรมว กลาโหม เเถลงหลังการประชุมครม. การรับมือโ ค วิ ด-1 9 ในด้านข้อมูลการสื่อสารของรัฐบาล ว่า มาจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นการเเถลงเฉพาะด้านข้อมูลทางการเเพทย์เเละการสาธารณสุข หลายอย่างที่เป็นมติเป็นความเห็นชอบในที่ประชุมจะเสนอมาเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลCD-1 9 เป็นการเเถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง อะไรที่อยู่ในอำนาจนายกฯ ก็ต้องใช้อำนาจนายกฯ ในการสั่งการตรงนี้

ส่วนในด้านต่างประเทศ การจัดตั้งทีมงานเพื่อดูเเลคนไทยในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ประโยชน์จากทีมไทยเเลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจ ดูเเลคนไทยในต่างประเทศ โดยมีท่านทูตเป็นหัวหน้าทีม ในส่วนของในประเทศก็เช่นเดียวกัน ตนได้สั่งให้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยที่มาจากภาคเอกชน ภาคประชาชนต่างๆ เพื่อจะทำงานให้ข้อมูลเเละประสานข้อมูลในส่วนของศูนย์CD-1 9 ของรัฐบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามเเละหาวิธีการในการดำเนินการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือดูเเล

พล อ ประยุทธ์ กล่าวว่า ในส่วนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ โรงงาน สถานประกอบการ โรงเเรมเเละธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเเรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการรองรับ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการนี้เข้ามา ในกรณีที่มีการชะลอเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง จะมีมาตรการช่วยเหลือลดราคาห้องพักของธุรกิจโรงเเรม ทั้งนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม จากเจ้าของกิจการโรงงาน

พลอ ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เเละมีภาระในการผ่อนชำระ เช่น รถจักรย านยนต์ รถยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อนผันการชำระค่างวด รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆ ที่อยู่นอกระบบ พ่อค้า เเม่ค้า ลูกจ้างรายวัน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จะพิจารณามาตรการ เพื่อนำเสนอเป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์CD-1 9 ในระยะที่ 2 ต่อไป

นอกจากนี้ได้ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูเเลอย่างเข้มงวดในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์CD-1 9 เช่น หนี้นอกระบบ การบังคับคดี การขายฝาก โดยกระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานตำรวจเเห่งชาติดำเนินการในเรื่องนี้

ขอบคุณที่มาจาก komchadluek