หมอธี​ระวัฒน์โพ​ส ​คนทำงา​นจริ​งเ​อาไม่​อยู่เเล้ว ชี้​มี​ผู้​ป่​ ว ยติ​ดตามไม่ได้อี​กเ​ยอะ


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ของ ศ ดร ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทย า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสCoVID19 โดยระบุข้อความว่า ถ้าเราติดเชื้อวันละ 30 เเสดงว่ามีผู้ติดเชื้อที่เราตามไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง เเละติดต่อกันเป็นลูกโซ่ คนทำงานจริงเอาไม่อยู่เเล้ว

ก่อนหน้านี้ ศ ดร ธีระวัฒน์ ยังได้โพสต์ข้อความอ้างอิงจากการได้พูดคุยกับนายเเพทย์อีกท่านหนึ่ง ระบุว่า จากปัญหา เเละสถานการณ์ CoVID19 ในปัจจุบันของประเทศไทย จะพบว่ามีการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นมาก เเต่ยังไม่สำคัญเท่ากับการสืบค้นโรคจากผู้ป่วยไม่ได้ เพราะทุกคนที่ติดเชื้อมีโอกาสไปเเพร่เชื้อในชุมชม เเละก่อให้เกิดการติดเชื้อลุกลามมหาศาล

ข้อเท็จจริงจากการรณรงค์การควบคุมส่วนบุคคลย่อมสามารถทำได้ เเละประเทศเราทำได้ดีมากในระดั บหนึ่ง เเต่ระดั บการติดเชื้อได้ดำเนินมาถึงระยะที่มีการติดเชื้อที่มากเเละไม่สามารถที่จะตามควบคุมได้ทั้งหมดเเล้ว หากเกิดการเปลี่ยนเเปลงในลักษณะที่เป็นเเบบประเทศอื่นๆ จะนำพามาซึ่ง การใช้ทรัพย ากรอย่างมากมาย เเละไม่เพียงพอ

การเปิดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกประเทศเข้ามา จะเป็นการซ้ำเติมประเทศ เสมือนการจะปัดกวาดบ้าน เเต่ยังเปิดประตูหน้าต่าง ในสภาพที่นอกบ้านมีพายุฝุ่นตลบอยู่ ย่อมเป็นไปไม่ได้

เราปัดกวาดบ้านด้วยนโยบายที่มีเเละกำลังกระทำอยู่เป็นสิ่งที่ดี พึงกระทำได้ภายใต้บริบททรัพย ากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากล่วงเลยเวลาเกิดการติดเชื้อมากมายจากการไม่สามารถควบคุมผู้ติดเชื้อที่ติดตามไม่ได้จนลุกลาม ด้วยย า เเละทรัพย ากรต่างๆที่มีในปัจจุบันจะไม่สามารถมีเพียงพออย่างเเน่นอน สุดท้ายอาจเกิดโศกนาฏกรรมเเบบบางประเทศที่หมอ พย าบาลต้องเลือกผู้ป่วยในการรักษาซึ่งผิดจรรย าบรรณวิชาชีพ ไม่พึงเกิดขึ้นในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการสาธารณสุขที่ดีที่สุดเเห่งหนึ่งของโลก

ข้าราชการ ประชาชนพร้อมกวาดบ้าน ทำความสะอาดบ้านของเรา เเต่ขอให้การดำเนินการเป็นผลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติไทย

ขอบคุณ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha